Vergoeding Oefentherapie Cesar

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Afhankelijk van uw polis krijgt u de therapie vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Eerdere behandeling in hetzelfde kalender jaar tellen daarbij mee. Heeft u bijvoorbeeld eerder dat jaar oefentherapie of fysiotherapie gehad, dan tellen die behandeling in dat jaar mee.

Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoedt uit de basisverzekering.

Een aandoening vermeld op de lijst van VWS  wordt vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen kunt u vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering. Wij kunnen nagaan of u daarvoor in aanmerking komt.

Tarievenlijst Oefentherapie Cesar

  • Reguliere zitting in praktijk: €40,00
  • Intake en onderzoek: €49,00
  • Behandeling aan huis patiënt: €54,00

Deze bedragen zijn van toepassing voor de patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn, of hun behandelingen niet meer vergoed krijgen door de ziektekostenverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden: Contant te betalen per behandeling.